UNIVERSITAS WINAYA MUKTI (UNWIM) .................................................................. UNWIM EKSIS DINAMIS BERKUALITAS .................................................................. POLA ILMIAH BINA IPTEKS BANGUN LINGKUNGAN

Monolog Basa Sunda ti Lises Citraresmi

 

Sampurasun 📢📢📢
Bewara 📣📣📣
.
Lingkung Seni Sunda Citraresmi (Lises Citraresmi) Universitas Winaya Mukti seja Ngayakeun deui Pagelaran Anu Baris mintonkeun Drama Monolog Basa Sunda nu ngabantun judul:
.
1 . SAHA NU SALAH
Karya: Ayi Goblay Sasmita
Pamaen: Santi Susanti ( Lises SMK Cedikia )
.
2. DIBEROK
Karya: Deni A. Fajar
Pamaen: Irpan Maulana Yusup ( Kang Leder )
.
3. NAHA BISA
Karya : N.D. LSC. 023.07.0882
Pamaen : Rosi Rosdiana ( Neng Oci )
.
Dina Acara Yeu Oge bakal Aya Pintonan Spesial ti @pojokseni Tanjungsari.
.
Anu bakal dilaksanakeun :
Dinten Senen 08 Oktober 2018
Tabuh 14.00 WIB
.
Di Aula Pangeran Aria Soeria Atmadja, Universitas Winaya Mukti , Bojong Seungit , Tanjungsari , Sumedang .
.
HTM: Rp. 10.000 ,- Kangge info, Pembelian Oge Pamesenan Tiket. Tiasa ngahubungi CP nu Aya Di Pamplet. Atanapi Dongkap Langsung Ka Sekretariat Lises Citraresmi Di Kampus UNWIM Tanjungsari. (Tiasa nga-DM oge ka Admin.)
.
Yu aah Kuy urang sakseni sasarengan urang mumule Seni budaya sunda.
.
Diantos Kasumpingan nana. Haturnuhun